ရုံးခန်းသစ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

ရုံးခန်းသစ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

Brycen Myanmar Co.,Ltd ရုံးခန်းအား နေရာသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းဦးရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော အခန်းအားရှာဖွေပြီး ရုံးခန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအား စက်တင်ဘာ၂၂ရက် ၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ ပတ်ဝန်းကျင်အား ကျယ်ပြန့်အောင် ပြုလုပ်လာသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းများလည်း ပိုမိုများပြားလာစေရန် အားလုံးနှင့်အတူတူ ကြိုးစားကြပါစို့