ကုမ္ပဏီ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်း (21.5.2018)

Brycen Myanmar Co.,Ltd မှvolunteers အနေဖြင့် DreamTrain Organizationကျောင်းသားများအား Computer Basic သင်တန်းအား 2018,May21မှစတင်၍ 5ရက်ကြာသင်ကြားခဲ့သည်။

Computer Basic သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသား  များအား   Brycen Myanmar Co.,Ltd အား သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

လာရောက်သင်ယူသော အတန်းသားများမှလည်း Brycen Myanmar Co.,Ltd အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း စာလွှာများ ရေးကာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအားလည်း Basic PHP အားသင်ကြားပြသပေးခဲ့သေးပါသည်။

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်တန်းနှစ်တန်းအား သင်ကြားပေးရန် အစီအစဉ်လည်း ရှိပါသည်။

PC4 Computer basic(2) computer basic IMG_5676 IMG_5675 IMG_5674 IMG_5673