ထားဝယ်ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်

4 June 2018  မှစတင် ၍ Brycen Myanmar Co.,Ltd မှ ထားဝယ်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ေ နာက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား (၉)ဦး   အား အလုပ်သင် (internship) ပြုလုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။

အလုပ်သင်ကာလမှာ (၃)လဖြစ်ပါသည်၊၊

ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်မှ Brycen Myanmar Co.,Ltd အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားကာ မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

နောင်နောင်တွင်လည်း Intership ကျောင်းသားများအား လက်ခံ၍ သင်တန်းပို့ချရန် အစီအစဉ်များလဲ လုပ်ဆောင်ရန်ရှိပါသည်

Dawei intenship