ရုံးခန်းသစ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

Brycen Myanmar Co.,Ltd ရုံးခန်းအား နေရာသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းဦးရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော အခန်းအားရှာဖွေပြီး ရုံးခန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအား စက်တင်ဘာ၂၂ရက် ၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Read More