ထားဝယ်ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်

4 June 2018  မှစတင် ၍ Brycen Myanmar Co.,Ltd မှ ထားဝယ်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ေ နာက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား (၉)ဦး   အား အလုပ်သင် (internship) ပြုလုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သင်ကာလမှာ (၃)လဖြစ်ပါသည်၊၊

Read More

ကုမ္ပဏီ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်း (21.5.2018)

Brycen Myanmar Co.,Ltd မှvolunteers အနေဖြင့် DreamTrain Organizationကျောင်းသားများအား Computer Basic သင်တန်းအား 2018,May21မှစတင်၍ 5ရက်ကြာသင်ကြားခဲ့သည်။ Computer Basic သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသား  များအား   Brycen Myanmar Co.,Ltd အား သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ လာရောက်သင်ယူသော အတန်းသားများမှလည်း Brycen Myanmar Co.,Ltd အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း စာလွှာများ ရေးကာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

Read More