ဆက်သွယ်ရန်

Home » ဆက်သွယ်ရန်

Brycen Myanmar ရန်ကုန်ရုံး


နေရပ်လိပ်စာ

 • အမှတ်(၁၅၀၁/၁၅၀၄) ၁၅လွှာ၊ စင်ထရယ်တာဝါ၊ ၃၉လမ်းနှင့် လမ်း၄၀ကြား
  အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

 • Admin & Accountant: (+၉၅) ၀၉ ၂၅၄၀၄၅၃၈၄
  IT ဌာန Hr: (+၉၅) ၀၉၂၆၉၀၁၇၈၆၉
  IT ဌာန: (+၉၅) ၀၉ ၄၅၉၉၄၃၆၄၅

 •  www.brycenmyanmar.com.mm


Brycen Myanmar မန္တလေးရုံး


နေရပ်လိပ်စာ

 • အမှတ် (၆၅၅)၊ ကြိုးတန်း - ၁ လမ်း၊ အဆောက်အ ဦး - (၃ RC)၊ (၃၈-၃၉ လမ်း / ၇၈-၇၉ လမ်း) အကြား၊
  မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေး၊ မြန်မာ။

 • Admin & Accountant: (+၉၅) ၀၉ ၄၄၂၆၂၉၉၆၂
  IT ဌာန: (+၉၅) ၀၉ ၂၆၇၆၉၄၈၆၀

 •  www.brycenmyanmar.com.mm

ဆက်သွယ်ရန်

 • အကြောင်းအရာ

 • အမည်

 • အီးမေးလ်


 • သတင်းစကား