သတင်းနှင့်အချက်အလက်

ဇူလိုင်လ ၁ရက်၊ ၂၀၁၆။ ဗြိတိန် PR စနစ်၏ အဓိကကျသော WPP နှင့်အကျဉ်းချုပ်စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သောBranZသည်ပထမဦးဆုံး အကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လျှောက်တင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်သည့် စနစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသအမျိုးမျိုးမှာလူဦးရေပေါင်း၁၆၆၀ယောက် အားကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ The Dairy NNA

Read More