ဝန်ထမ်းများညစာစားပွဲပါတီ

ဝန်ထမ်းများ ညစာစားပွဲ ပါတီအား Ohsama Japanese Hot-Pot&BBQ စားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာစကားပြောဆိုရင်း ပျော်ရွှင်စွာ သုံးဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

Read More