ဆာဗေးကောက်ယူခြင်းစနစ်

Survey Making Systemသည် အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူသောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ဤစနစ်သည်လွယ်ကူ ပြီး စစ်တမ်းအားဖြေဆိုမည့်သူများ register လုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊ စစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုုကြိုက်နှစ်သက်သလိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ ဖြေဆိုရမည့်သူများကို အီးမေးလ်ပို့ပြီးသတိပေးနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်ပါဝင်ပါသည်။

Read More

Orderမှာယူရန် အသုံးပြုသောSystem

ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ လိုအပ်သောပစ္စည်းအား Orderမှာယူရန် အသုံးပြုသောSystem တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ လိုအပ်သောပစ္စည်းအား မှာယူရန် System တွင် Registerလုပ်ပြီး အထက်အရာထံသို့ Orderမှာယူရန် တောင်းဆိုပါသည်။

Read More