News & Events

Home » News & Events

၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ အပန္းေၿဖခရီးသြားၿခင္း

Brycen Myanmar ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အပန္းေၿဖခရီးစဥ္အၿဖစ္ (၉ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔ထိ) ေငြေဆာင္ ကမ္းေၿခသို႕ သြားေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

Aureum Palace ေဟာ္တယ္၏ SeaView တြင္တည္းခို၍ ေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားၿဖင္႔ အနားယူခဲ႔ႀကပါသည္။

(more…)

ရံုးခန္းသစ္ေၿပာင္းေရႊ႕ၿခင္း

Brycen Myanmar Co.,Ltd ရံုးခန္းအား ေနရာသစ္သို႕ေၿပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါသည္။

၀န္ထမ္းဦးေရ တိုးလာသည္ႏွင္႔အမ်ွ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေသာ အခန္းအားရွာေဖြၿပီး ရံုးခန္းေၿပာင္းေရႊ႕ၿခင္းအား စက္တင္ဘာ၂၂ရက္ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

(more…)

QIS ၿပိဳင္ပြဲ

Brycen Corporation ႀကီးတစ္ခုလံုးအေနၿဖင္႔ လစဥ္လတိုင္း Quality Improvement System(QIS) အားၿပဳလုပ္ႀကပါသည္။

2017-11 မွ 2018-10 လပိုင္းအထိ မိမိကုမၸဏီမွ ၿပဳလုပ္ေသာ Activityမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္တခုအားေရြးခ်ယ္၍ brycen ကုမၸဏီခြဲမ်ား ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ႔ၿကသည္။ (more…)

2018-07-26 ၀န္ထမ္းမ်ား ပါတီ

၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ Brycen Myanmar Co.,Ltd ၏၀န္ထမ္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ညစာစားပြဲ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
ဌာနအသီးသီးမွ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ Internshipအၿဖစ္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ပါသည္။
ညစာစားရံုသာမက ၀န္ထမ္းမ်ားပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ အုပ္စုဖြဲ႕၍ ဂိမ္းမ်ားကစားၿပီး အႏိုင္ရရွိေသာအသင္း၃သင္းအား ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ (more…)

ထား၀ယ္ကြန္ၿပဴတာ တကၠသိုလ္မွ ေက်းဇူးတင္ရွိေႀကာင္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္

4 June 2018  မွစတင္ ၍ Brycen Myanmar Co.,Ltd မွ ထား၀ယ္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေ နာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသား (၉)ဦး   အား အလုပ္သင္ (internship) ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သင္ကာလမွာ (၃)လျဖစ္ပါသည္၊၊ (more…)

Company’s volunteer training (21.5.2018)

Brycen Myanmar Co.,Ltd မွvolunteers အေနျဖင့္ DreamTrain Organizationေက်ာင္းသားမ်ားအား Computer Basic သင္တန္းအား 2018,May21မွစတင္၍ 5ရက္ၾကာသင္ၾကားခဲ့သည္။

Computer Basic သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား  မ်ားအား   Brycen Myanmar Co.,Ltd အား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။

လာေရာက္သင္ယူေသာ အတန္းသားမ်ားမွလည္း Brycen Myanmar Co.,Ltd အား ေက်းဇူးတင္ရွိေႀကာင္း စာလႊာမ်ား ေရးကာ ေပးပို႕ခဲ႕ပါသည္။ (more…)

Staff Mini Party (2018,May4)

Brycen Myanmar Co.,Ltd မွ ၂၀၁၈၊ေမလ 4ရက္တြင္ဝန္ထမ္းမၽား ပိုမိုရင္းနွီးမွဳရရွိေစရန္Tai Pot တြင္ mini party ကၽင္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ဂၽပန္လူမၽိဳး MD နွင့္ဝန္ထမ္းမၽားအားလံုးေပၽာ္ရႊင္စြာပါတီဆင္ႏႊဲရင္းဓါတ္ပံု မၽားရိုက္ခဲ့ဲၾကပါသည္။  ေပၽာ္စရာေကာင္းေသာ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

New year Party

Brycen Myanmar Co.,Ltd ၏၀န္ထမ္းနွစ္ကုန္မိတ္ဆံုစားပြဲကို M3 စားေသာက္ဆိုင္တြင္Dec 22၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၀န္ထမ္းမၽားအားလံုးေပၽာ္ရႊင္စရာGameအစီစဥ္မၽကစားရင္း၊အစားေသာက္မၽားလည္းစားေသာက္ရင္းေပၽာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကသည္။

 

PHP course training

Brycen Myanmar Co.,Ltd မွ PHP course training သင္တန္းကို voiunteer အေနျဖင့္ နည္းပညာပထမနွစ္ ေကၽာင္းသားမၽားအား2017,Nov11မွစတင္၍ 5ရက္ၾကာသင္ၾကားခဲ့သည္။

 

social gathering party

Brycen Myanmar  Co. , Ltd မွ, Kan Daw Gyi (Western Park) တြင္နို၀င္ဘာလ24 တြင္၀န္ထမ္းညစာစားပြဲကၽင္းပခဲ့သည္။ Brycen Myanmar  Co. , Ltd မွ MD, ၀န္ထမ္း 32 ဦးနွင့္Brycen ဂၽပန္ မွ၀န္ထမ္းေလးဦး မွ ပါတီတြင္အတူတူပါ၀င္ခဲ့သည္။ ညစာစားရင္း အလုပ္အေၾကာင္းမၽား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေပၽာ္စရာေကာင္းေသာပါတီတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။